ניתאי וייס

תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

ע.פ. ניתאי וייס, שמספרו 208440008 (להלן: לשם הנוחות ככל שבעל האתר הנ"ל הינו עוסק מורשה ייקרא "החברה" ו/או "נותן השירותים") מספקת פלטפורמת מידע על גבי רשת האינטרנט תחת הכתובת https://www.nitayweiss.com/  (המציגה מידע אודות טיפול עצמי באמצעות נשימות ,מיינדפולנס דמיון מודרך ושיטות נוספות בתחום ההתפתחות האישית ו/או לא בתשלום לרבות בצורה של מלל, וידיאו, ניתוחים, הקלטות, טבלאות, מאמרים, כתבות, דיאגרמות ועוד (להלן: "האתר" ו/או "מערכת"). טרם הרשמה ו/או המשך גלישה ושימוש בשירותי האתר, חשוב שתוודא כי יש לך הרשאה לגשת לאתר ובאם קיבלת פרטי גישה, באופן חוקי, לאזור אישי הכולל שם משתמש וסיסמה (להלן:"האזור האישי")  וזאת בכדי לפעול במערכת באופן חוקי מבלי לפגוע בדינים, חוקים ותקנות החלים עליך, לרבות רישיון השימוש שלך (ראה בהמשך).

 

הקדמה

כל ביקור ושימוש באתר, בתכניו ובשירותים המוצעים בו או בכל אתר ו/או שירות שיחליף אותו ו/או המזוהה עמו מהווה הסכמה לתנאי השימוש שלהלן. במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש שלהלן, עליך להימנע משימוש באתר.

כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הינו מודע לתנאי השימוש באתר ומקבלם.

רק הכללים שיפורסמו בתנאי שימוש אלו יחייבו את החברה כלפי המשתמשים ו/או הגולשים ו/או המנויים באתר.

 החברה שומרת את הזכות לשנות את תנאי השימוש מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים, כמובן, לשני המינים.

אתה מאשר בזאת כי הנך בעל כשרות משפטית ובגיל מספק על פי חוק ליצור חוזה מחייב. עליך להיות בן 18 לפחות כדי שתהיה כשיר להשתמש באתר ו/או בשירות ולהחזיק בכרטיס אשראי ישראלי.

 

 

 השימוש באתר

 

1.      הגדרות

1.1.   "המשתמש/ המשתמשים"- משתמשי האתר הרשומים ו/או משתמשי האתר שאינם רשומים ו/או מנויים על סוגיהם ו/או מבקרי האתר, בין באופן חד פעמי ובין באופן קבוע.

1.2.   "מנוי"-משתמש אשר נרשם לקבלת שירותי האתר ומחזיק שם משתמש וסיסמה ייחודי עבורו. יכול והמנוי יכלול אפשרות להורדת תוכן דיגיטלי.

1.3.   "מנוי חינמי ו/או ניסיוני"- מנוי לתקופה קצובה אשר תיקבע על ידי החברה, המאפשר למשתמש שימוש בחלקים מסוימים במערכת לצורך בחינת התאמת המערכת לשימוש המשתמש.

1.4.   "השירות"– הרשמה לסדנה, שיחה, הדרכה, קורס ומתן גישה למידע כלשהו ו/או ביקור באתר בין אם בתמורה ובין אם לא ו/או הורדת תוכן דיגיטלי למחשב לאחר תשלום.

 

2.      הסכמה לתנאי השימוש

2.1.   בעצם ההרשמה ו/או יצירת החשבון ו/או הכניסה ו/או הביקור באתר ו/או השימוש באתר ו/או בקשר לאתר בכל מדיה אחרת הינך נותן את הסכמתך ואישורך כי קראת והבנת את תנאי שימוש שלהלן לרבות הצהרת הפרטיות העולה מתנאי שימוש אלה אשר מופיעה בהמשך ו/או בנפרד באתר זה. במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש אנא הימנע משימוש בשירותים של החברה ו/או באתר.

 

3.      פעילות האתר

3.1.   האתר מציע מערכת אינטרנטית שמטרתה להציג נתונים ותכנים ללימוד והעשרה אודות טיפול עצמי בשיטת מיינדפולנס, נשימות, דמיון מודרך ושיטות נוספות בתחום ההתפתחות האישית לרבות באמצעות סרטונים, טקסטים, לינקים, הסברים ועוד הניתנים להורדה ו/או לצפייה באתר (להלן: "המידע" ו/או "התוכן"(.

3.2.  המידע בחלקו יכול ונכתב בהשראת מאגרים חיצוניים כגון ספרים, לינק שמפנים למידע מחוץ לאתר, סרטונים, מאמרים ועוד. המידע הוא מקורי של האתר ואין להעתיקו.

3.3.  יודגש כבר בשלב זה כי המידע המוצג באתר ו/או כל התקשרות אחרת המתרחשת דרך האתר הינו בגדר כלי עזר בלבד ואינו מהווה המלצה ו/או תוכן  לצורך קבלת החלטות כלשהן ו/או ייעוץ ו/או טיפול מכל סוג שהוא. האתר לא יישא באף אחריות ישירה ו/או עקיפה לנזקים ככל שייגרמו כתוצאה מהשימוש הישיר ו/או העקיף באתר. האחריות הבלעדית היא על  המשתמש .

3.4.   החברה תעשה ככל הניתן להשאיר את המידע באתר מדויק, מעודכן, איכותי, מותאם לצרכי המשתמש אך אין בשליטתה ובאחריותה לבדוק כי כל נתון המרכיב את המידע הוא מדויק, אמין, שניתן להסתמך עליו. על כן האתר לא יהיה אחראי על ההשלכות הנ"ל בגין אחריות על נזק כלשהו לרבות שגיאות, אי דיוקים, השימוש וכיוצא בזה ו/או ההסתמכות בהם.

3.5.   מנוי ו/או מנוי זמני יקבל גישה לאזור האישי אשר תתבצע באמצעות שם משתמש וסיסמה ייעודיים שיונפקו למשתמש ספציפי אשר רק לו תינתן האפשרות לצפות בתוכן ו/או חלקו יהיה ניתן להורדה. רישיון השימוש מאפשר אך ורק צפייה וצפייה חוזרת במידע האתר באופן אישי בעצמכם בלבד ולא יועבר לאחר. בין היתר לא למטרות ייעוץ ו/או טיפול כלשהן וכן שלא להפצה מסחרית או אחרת (להלן:"רישיון השימוש" וכפי שיוגדר בהמשך). הגישה למידע ייעשה רק על ידי בעל הרישיון השימוש המקורי.

3.6.  יודגש כי רישיון השימוש אינו כולל את הזכות להעתיק, להפיץ, לשנות, לשדר, להטמיע, להציג בפני הציבור ו/או לאחר שללא רישיון שימוש זהה ו/או להעמיד לציבור ו/או לקבוצת אנשים ו/או לטפל וכן כל פעולה אחרת שלא אושרה במפורש על ידי החברה.

 

4.      תנאי הרכישה, המוצרים ומדיניות אספקת מוצר

4.1.   המוצרים ו/או השירותים הנמכרים באתר בין היתר הם מוצרים של הדרכות ו/או סדנאות ו/או הרצאות ו/או פגישות אישיות ו/או תוכניות תוכן אינטרנטיות והכל בנושא שסביב פיתוח אישי/רוחני/עסקי על טהרת המיינדפולנס, נשימות, דמיון מודרך ושיטות נוספות בתחום ההתפתחות האישית בתשלום ו/או בחינם באתר או מחוצה לו (להלן:"התוכן"). התוכן החינמי המופיע באתר משמש לעזר וזאת בין היתר לשם העמקה והכרות עם בעלי האתר והידע שלהם ובחינה כיצד הם יכולים להועיל לכם באמצעות השירותים ו/או המוצרים שהם מעמידים לרשותכם באתר ומחוצה לו.

4.2.   על הרוכש לקרוא היטב את תנאי השימוש והאזהרות השונות במתן השירות טרם רכישה ו/או שימוש במוצר ו/או בידע שצבר מהתוכן. בעל האתר לא יהיה אחראי בגין נזק לרבות נזק שנגרם עקב שימוש שלא בהתאם להוראות השימוש ותנאי שימוש אלו.

4.3.   בעל האתר שומר לעצמו את הזכות להוסיף ו/או להסיר ו/או לערוך תכנים ו/או מוצרים ו/או סוגי מוצרים ו/או שירותים ו/או מבצעים.

4.4.   פרטי המפרט הטכני, תנאי העסקה לרבות מחירם של המוצרים יופיעו בדף המוצר ו/או בדף נחיתה ייעודי לטובת העניין ואשר מזוהה עם אחד הפעילויות של בעל האתר אך יכול ויהיה מסופק על ידי האתר החיצוני וכפוף בין היתר לתנאים באתר החיצוני. בעל האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את דף המוצר על תכניו לרבות אך לא רק תנאי השירות ו/או המחיר בכל עת (להלן: "דף מוצר").

4.5.   בכדי להזמין מוצר יש לבחור מוצר בהתאם להוראות באתר ו/או באתר החיצוני- תנאי השירות, מחיר, הסרת אחריות, החזרים הכל בהתאם להקשר של המוצר ולפי אפשרויות הבחירה שהאתר מציע בכל מוצר (להלן: "המוצר").

4.6.   בטופס ההזמנה ו/או במסך תשלום ו/או בכל מקום אחר שיבחר בעל האתר להציע עסקה למשתמש יש למלא את הפרטים האישיים שהאתר מבקש כגון שם, כתובת, טלפון, מייל ואמצעי תשלום (להלן: "פרטי המזמין") ולבסוף לשלוח את הטופס עם פרטי המזמין כאשר הינם מלאים, מדויקים, נכונים ושלמים (להלן: "ביצוע ההזמנה" ו/או "הזמנה"). יש להקפיד למלא את פרטי המזמין באופן מדויק בכדי להבטיח את ביצוע ההזמנה.

4.7.   אינך חייב לפי החוק למסור פרטים אלה ומסירתם תלויה ברצונך בלבד. עם זאת, אם לא מסרת את כל הפרטים המבוקשים לא תוכל לבצע את הרכישה. 

4.8.   לחברה שמורה הזכות לבטל הזמנה בשל הגשת פרטים כוזבים, חלקיים או לא מדויקים.

4.9.   לחברה הזכות לשנות מחירים בכל זמן נתון.

4.10. במעמד ביצוע ההזמנה, האתר ו/או האתר החיצוני ו/או החברה תבצע בדיקה בעניין פרטי המזמין מול חברת האשראי ו/או הבנק, לשם קבלת אישור על ביצוע ההזמנה. עם קבלת האישור החברה תודיע בהודעה מתאימה אודות אישור ההזמנה (להלן: "אישור הזמנה"). יודגש כי חיוב המזמין בגין המוצר המוזמן נעשה בעת ביצוע ההזמנה.

4.11.  המוצרים אשר קיבלו אישור הזמנה, דהיינו בוצעה הזמנה אשר התקבל אישור הזמנה בגינם יכונו "פריטים".

4.12. במידה ואין אישור מחברת האשראי לביצוע ההזמנה ועל כן לא הונפק אישור להזמנה. יש על המשתמש ליצור קשר עם השירות לקוחות במייל ו/או בטלפון כפי שיפורסם באתר ולהסדיר את הנושא. למען הסר ספק, לבעל האתר לא תהיה כל אחריות ולא יישא באף נזק ישיר ו/או עקיף להזמנות שלא קיבלו אישור הזמנה.

4.13. באתר יוצעו מגוון מוצרים למכירה, לרבות קורסים דיגיטליים, סרטוני וידאו, הקלטות מאמרים, מדריכים וכיוצא בזאת . המחירים באתר כוללים מע”מ, אלא אם צוין אחרת במפורש בסיום ביצוע רכישה באתר החיוב הינו מיידי, חשבונית מס קבלה ומייל אישור על ההרשמה יישלחו . לאחר התשלום באופן אוטומטי ממערכת משולם ומערכת סמוב :קבלת התכנים תבוצע בהתאם לתנאים המופיעים בעמוד המכירה של המוצר הנרכש ברכישת מדריכים, ספרים דיגיטליים או קבצים דיגיטליים, קישור להורדת הקובץ ישלח לכתובת .המייל שסופקה בתהליך הרכישה עם אישור העסקה ברכישת קורס דיגיטלי או הדרכה בשידור חי, קישור לצפייה בסרטים יינתן על פי תנאי הקורס .המפורטים בעמוד המכירה במידה ונרכש קורס מוקלט, יקבל המשתמש לתיבת המייל קישור לצפייה בסרטונים או יתחבר .בעזרת משתמש וסיסמה לאתר במידה והקורס יועבר בשידור חי, יקבל המשתמש לתיבת המייל קישור מתאים בזמן ובתאריך הקורס יודגש כי תנאי השידור וקבלת החומרים בכל קורס יופיעו בדף המכירה של אותו הקורס והם בעלי .קדימות על התנאים המופיעים כאן במקרה בו לא קיבל המשתמש קישור לצפייה, קובץ להורדה, שם משתמש וסיסמה או כל מוצר דיגיטלי אחר אשר נבעו מכשל מחשובי או במידה וסיפק המשתמש נתונים שגויים, יש לפנות לאתר בכתובת הדוא”ל.

 

 

 

 

5.      טיב השירות

5.1.   החברה מעמידה לרשות המשתמשים כלי אינטרנטי להצגת מידע לנוחיותם ולשימושם ואין לראות את החברה כאחראית על המידע, או כמי שחבה באחריות כלשהי בגין המידע.

5.2.   המערכת מבוססת WEB ותלויה בחיבור אינטרנט רציף ואיכותי. המשתמש מכיר בכך שהשימוש באינטרנט כרוך לעיתים בהפרעות, שאינן בשליטת החברה ועל כן החברה לא תהיה אחראית לכל שיבוש ו/או לכל אבדן מידע בזמן העברת מידע על גבי האינטרנט. ייתכן והאתר בשלמותו ו/או חלקים מסויימים ו\או השירות בכלל יהיה לא זמין מעת לעת מכל סיבה שהיא, לרבות בשל תחזוקה שוטפת. בשל נסיבות התלויות בחברה וכן בשל נסיבות אשר אינן תלויות בחברה, יתכן שגישה לאתר ו/או לחלקיו ו/או לשירות תופרע, תושעה ו/או תופסק, באופן זמני או לצמיתות. המשתמש מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין נזק ו/או תשלום ו/או הפסד שייגרמו לו עקב האמור לעיל ובכלל כתוצאה מהשימוש באתר.

5.3.   כל שימוש באתר הינו באחריות המשתמש בלבד. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהחברה אינה ממליצה ו/או מביעה דעה באמצעות התוכן שמופיע באתר לרבות המידע ו/או השירות. אין להסתמך ו/או לקחת החלטות ו/או לטפל באחר ו/או בעצמו על בסיס מידע זה בלבד, רצוי להתייעץ באיש מקצוע טרם היישום. מלוא האחריות הבלעדית מוטלת על המשתמש והוא מודע על כל ההשלכות האפשריות כתוצאה משימוש באתר ותכניו.

5.4.   לא תהיה אף טענה כלפי האתר לרבות טענת הסתמכות ו/או נזק ישיר ו/או עקיף. והמשתמש מודע כי טיפול רפלקסולוגיה רצוי שייעשה על ידי איש מקצוע שהוכשר. על כן מלוא האחריות מוטלת על המשתמש בעניין וכי עשה את כל הבדיקות הנדרשות מצידו טרם ביצוע פעולה כלשהי.

 

ביטול עסקה ו/או מנוי

5.5.   מנוי ניסיוני הוא חינמי שבעל האתר יגדיר בממשק האתר.

5.6.  עד 14 ימים מרגע קבלת שם המשתמש והסיסמה שבתשלום תהיה אפשרות לבטל את המנוי ולקבל את החלק היחסי חזרה. הכל על פי הדין לפי חוק הגנת הצרכן.

5.7.  ככל שמדובר במוצר דיגיטלי להורדה ו/או לצפייה מידית- מרגע התשלום וקבלת גישה לקבצים ו/או קבלת שם המשתמש וסיסמה לא תהיה אפשרות לבטל את העסקה. הכל על פי הדין לפי דיני הגנת הצרכן.

5.8.   פגישות ניתן לבטל עד 24 שעות לפני הפגישה. בהודעה מאוחרת יותר לא יהיה ניתן לקבל את הכסף חזרה.

5.9.   לגבי מנוי חודשי מתחדש בעסקה מתמשכת – סיום מנוי על ידי הלקוח תיעשה על-פי חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981  ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עיסקה )תשע"א-2010. ככל שירצה המנוי לסיים את ההתקשרות וזאת שלא עקב פגם במוצר, הינו רשאי לבטל את העסקה בכתב תוך 14 ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת מסמך המעיד על ביצוע העסקה, זאת לפי המאוחר מבינהם.

5.10.                    ככל שייפסק המנוי טרם סיום שנת המנוי ו/או חודש המנוי, כפי שהאתר בחר למכור את מינוייו, יבוצע קיזוז ויחויב אמצעי התשלום רק לגבי התקופה היחסית בה ניתן היה גישה למשתמש לתכנים באמצעות פרטי המנוי וזאת אף אם לא השתמש בפועל במנוי.

5.11.                     קורס דיגיטלי שיירכש באופן חד פעמי אין החזרות. יובהר כי על פי דין, אין החזרה או החלפה של מוצרים הניתנים להקלטה, שעתוק או שכפול  ובפרט לא על מוצרי מידע דיגיטליים (קבצי 3MP, וידאו,, PDF וכדומה(. וזאת לפי הדין- תקף בין היתר לגבי מנוי שקיבל שם משתמש וסיסמה וקיבל גישה לתוכן הדיגיטלי.

5.12.                    הרצאות ו/או כנסים פרונטליים במידה וייעשה ביטול עד יומיים (ימי עבודה) לפני המועד המקורי יינתן החזר בניקוי הוצאות ביטול כדין. לאחר מכן לא יהיו החזרות במידה ויתבטל הכנס.

5.13.                    בביטולים שלא לפי חוק הגנת הצרכן יחול ההסדר הבא:

5.14.                     עד שבוע לפני מפגש. יבוצע החזר מלא של הסכום בניכוי עמלת ביטול של 10 ש"ח.

5.15.                     בין 6 ימים ליום אחד לפני המפגש יבוצע החזר של 50% בניכוי עמלת ביטול של 10 ₪.

5.16.                     לחילופין ובמידה ומדובר בסדנה תינתן אפשרות להגיע לסדנה הבאה על בסיס מקום פנוי. בביטול יום לפני המפגש לא יינתן החזר כספי כלל אבל אם מדובר במוצר שניתן להשתתף במפגש הבא תינתן האפשרות בתיאום מראש ועל בסיס מקום פנוי. ככל שמדובר במפגשים מתמשכים יכול ותינתן אפשרות להצטרף לסבב הבא.

5.17.                    צפייה ו/או קריאה ו/או עיון בתוכן כלשהו שבאתר למשך שבע דקות או יותר וזאת במצטבר, תהא חזקה לשימוש באתר, ורישום מחשבי בעל האתר יהיו ראיה חלוטה לעניין זה.

5.18.                    יודגש כי על המשתמש לעמוד על התאמת התכנים לצרכיו ועל טיבם ואיכותם וזאת באמצעות התכנים החינמיים ככל שישנם. המנוי מצהיר כי התכנים לשביעות רצונו ולא יהיו טענות על כך. לא ישמעו טענות ביטול בשל איכות או אופי התכנים.

5.19.                    ככל שבעל המנוי לא יכבד את תנאי העסקה (כולל את תקנון זה) עם בעל האתר, בין היתר לא ישלם בעבור המנוי. לבעל האתר תהיה הזכות להפסיק את ההתקשרות עם המנוי ולהגביל את גישתו לאתר ולתכניו. במצב זה יראו את הלקוח כאילו ביטל מיוזמתו את המנוי.

5.20.                    ככלל ביטול רכישת מוצר אשר אינו ניתן להקלטה, שעתוק או שכפול ייעשה לפי חוק הגנת הצרכן- ביטול הזמנה ייעשה מיום ביצוע ההזמנה עד ארבע עשר ימים מיום קבלת המוצר או קבלת מסמך ערוך לפי ס' 14ג(ב) המוקדם מבניהם.

 

6.      תוכן האתר

6.1.   אין לחברה כל אחריות לתוכן המופיע באתר אשר מוזן ו/או מגיע על ידי ו/או מידי גורמים חיצוניים לרבות צדדים שלישיים.

6.2.   החברה אינה אחראית לדיוק, לנכונות, לשלמות ולשימושיות של תוכן/ו/או מידע  באתר. בשום נסיבות, החברה לא תהיה אחראית וכן לא תחוב בגין כל נזק ו/או הפסד שנגרמו בשל הסתמכות משתמש ו/או כל צד אחר על מידע שהושג דרך האתר ו/או סופק על ידי החברה והינם באחריות המשתמש בלבד. ככל שזיהיתם פערי מידע ו/או שגיאות הינכם מוזמנים לדווח באזור יצירת הקשר באתר. 

6.3.   ככל שהנכם רואים כי תוכן האתר פוגע בזכויות צד שלישי ו/או כל נושא אחר, תוכלו לדווח על כך באזור צור קשר באתר. שימו לב כי פרטיכם ופנייתכם יועברו לצדדים שלישיים בכדי לבחון את טענתכם.

6.4.   מבלי לגרוע מן האמור, החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק מנוי של משתמש אשר הפר תנאי שימוש אלה ובפרט את תנאי הרישיון שניתנו לו,  ולא לאפשר לו להמשיך להשתמש בשירותי האתר, לרבות על דרך של מחיקת החשבון וניתוק כל קשר חוזי ו/או אחר בין המשתמש לחברה, זאת ללא התראה מראש ולשיקול דעתה הבלעדי של החברה, ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה במקרה כזה.

6.5.   החברה אינה מתחייבת ו/או מצהירה כי תוצאות השימוש בשירות או בחומרים המסופקים באמצעות השירות יהיו מדויקים, נכונים, מהימנים או אמינים בכל דרך.

6.6.   המשתמש מסכים באופן מפורש, כי החברה לא תהיה אחראית בכל דרך בשל גישה ללא הרשאה ו/או עם הרשאה או שינויים שייערכו במידע או מסרים של המשתמש ו/או של האתר, בין אם נשלחו או נתקבלו על ידו ובין אם לאו. המידע באתר עשוי לכלול אי דיוקים או טעויות סופר ואחרות.

6.7.   מבלי לגרוע מן האמור, החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק התקשרות מכל סוג מול משתמש אשר פרסם תוכן פוגעני ו/או שקרי ו/או בלתי חוקי/ מפר זכויות יוצרים ו/או מסולף כנזכר לעיל ו/או שהפר תנאי שימוש אלו לשיקול דעת הבלעדי של האתר,  ולא לאפשר לו להמשיך להשתמש בשירותי האתר, לרבות על חסימת המשתמש וניתוק כל קשר חוזי ו/או אחר בין המשתמש לחברה, זאת ללא התראה מראש ולשיקול דעתה הבלעדי של החברה, ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה במקרה כזה.

6.8.   ככל שהאתר יהיה מורכב מלינקים חיצוניים בין היתר, לא תקום אחריות לאתר בעניין שמישות הלינקים, תוכנם ועוד.

6.9.   האתר אינו מחויב לשמור עותק של המוצר הדיגיטלי שניתן להורדה ו/או נשלח ללקוח.

 

 

7.      השימוש באתר

7.1.   חל איסור לעשות שימוש לרעה באתר ובתוכן האתר לרבות למטרות שאינן חוקיות או שיש בהן כדי לגרום לנזק, הטעיה, לעודד, לשדל להמריץ ולפעול בניגוד לחוק, פגיעה בזכויות קניין רוחני של צדדים שלישיים ובכלל, פגיעה בפרטיות של צד כלשהו, להטיל אחריות על האתר ו/או לפגוע במוניטין האתר ומפעיליו. תקיפת האתר לרבות הטמעת תוכנות עויינות, סריקת האתר באופן ידני ו/או באמצעות רובוט ו/או כריית נתונים, שימוש באתר ומידע בו אלא רק לפי היתר שימוש הרישיון בתקנון זה, לא לשמור את התכנים המופיעים באתר הן באזורים האישיים והן בציבוריים לרבות על כונן קשיח ו/או מחשב המשתמש ו/או ברשת האינטרנט ו/או במייל לרבות צילומי מסך ו/או צילומי וידיאו של המסך.

7.2.   הפרה של מטרת השימוש באתר תגרור מניעת המשתמש מהמערכת בין היתר ולשיקול דעת החברה לפעולות נוספות.

 

8.      הגבלת אחריות

8.1.   תרגילי הנשימה והמחשבה המוצגים באתר הם המלצה בלבד. ייתכן שלחלק מהאנשים כלל ולא תשפיע. על כן האתר לא יכול לקחת אחריות על תוצאות כלשהן בעקבות היישום של המידע המועבר בכל מסגרת שהיא בין אם במסגרת פגישות ובין אם במסגרת האתר.

8.2.   יודגש כי המידע המוצג באתר הינו בגדר כלי עזר בלבד ואינו מהווה המלצה ו/או ייעוץ מסוג כלשהו  ו/או הבעת דעה  באמצעות התוכן שמופיע באתר לרבות המידע ו/או השירות של האתר. האתר  לא יישא באף אחריות ישירה ו/או עקיפה לנזקים ככל שייגרמו כתוצאה מהשימוש הישיר ו/או העקיף באתר.

8.3.   טרם ביצוע פעולה כלשהי, ישקול ויתייעץ המשתמש עם מומחים היטב בעניין הפעילות הנוגעת לו ובכלל לרבות טיב הפעולות שהולך לנקוט, השלכותיה, התאמתה לחייו ועוד ועל כן אין להסתמך על התוכן המופיע באתר.

8.4.   למשתמש תוצע אפשרות לתאם פגישה ו/או שיחה אישית בין אם בתשלום ו/או בחינם. חשוב להבהיר שלא נוצרים יחסי מטפל מטופל ואין כל מחויבות לתוצאות מכל סוג שהוא, מדובר בהדרכה בלבד.

8.5.   ידוע למשתמש כי אין בתכני האתר ו/או כל תקשורת מסוג אחר עם החברה, אינו מהווה ייעוץ מאף סוג. אין להסתמך ולקבל החלטות מהתוכן באתר ובתקשורת מכל סוג בין החברה למשתמש.

8.6.   כל שימוש באתר הינו באחריות המשתמש בלבד. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהחברה אינה ממליצה ו/או מביעה דעה ו/או מטפלת.

8.7.   המשתמש מכיר בכך שהשימוש באינטרנט כרוך לעיתים בהפרעות, שאינן בשליטת החברה ועל כן החברה לא תהיה אחראית לכל שיבוש ו/או לכל איבוד מידע בזמן העברת מידע על גבי האינטרנט. ייתכן והאתר בשלמותו ו/או חלקים מסויימים ו\או השירות בכלל יהיה לא זמין מעת לעת מכל סיבה שהיא, לרבות בשל תחזוקה שוטפת. בשל נסיבות התלויות בחברה וכן בשל נסיבות אשר אינן תלויות בחברה, יתכן שגישה לאתר ו/או לחלקיו ו/או לשירות תופרע, תושעה ו/או תופסק, באופן זמני או לצמיתות. המשתמש מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין נזק ו/או תשלום ו/או הפסד שייגרמו לו עקב האמור לעיל.

8.8.   מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים באופן מלא או באופן חלקי, ובדרך כלשהי, ו/או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או שביתה ו/או השבתה ו/או גיוס מילואים בהיקף מיוחד ו/או כל גורם אחר שהינו בגדר כוח עליון ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או אספקת המוצרים ו/או אם יחולו שינויים בשעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר, רשאית החברה להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה.

8.9.   במידה ותחול טעות בהדפסה, בתיאור המוצר, ו/או במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר או בכל חומר הדפסה אחר, או בקבלת הנתונים ממבצע פעולה באתר רשאית החברה, אך לא חייבת, לבטל את הרכישה הספציפית.

 

 

1.      יצירת קשר

1.1.   מייל Weissnitay@gmail.com, טלפון 052-6736589.

1.2   כתובת בית העסק: רמב"ם 5 גבעתיים.

1.3.   החברה תעשה מאמץ לחזור לפניות תוך זמן סביר.

 

2.      פרטיות ואבטחת מידע

2.1.   החברה תעשה מאמץ סביר לשמור את פרטי המשתמשים לרבות שימוש בטכנולוגית הצפנה מסוג SSL ולא למסור פרטי המשתמשים לצדדים שלישיים, כל עוד אין הכרח חוקי לעשות כן, אולם פעילות האתר מבוצעת בסביבה מקוונת ולפיכך אין באפשרות החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות וככל שגורם חיצוני יחדור למידע השמור בידי החברה ו/או יעשה שימוש במידע זה לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה מכל מין וסוג שהוא.

2.2.   משתמשי האתר מצהירים כי ידוע להם כי החברה אוספת מידע סטטיסטי אודות פעילות משתמשיה באתר, בין היתר באמצעות שימוש בטכנולוגית cookies וכלים אנליטיים אחרים למטרות שיווקיות (כגון ביצוע שיווק מחדש remarketing והצגת פרסומות המותאמות למשתמש), עיסקיות ועוד ועל מנת להתאים את האתר להעדפות המשתמש.

Cookies הנם קבצי טקסט, שהדפדפן של המשתמש יוצר לפי פקודה ושומר על גבי הכונן הקשיח במחשב המשתמש. קבצים אלה מכילים מידע מגוון, לרבות הדפים שבהם המשתמש ביקר, משך הזמן ששהה באתר, מהיכן המשתמש הגיע אל האתר, מידע שהמשתמש מבקש לראות בעת הכניסה לאתר, ועוד.

2.3.   באם החברה ו/או האתר אוספים את מייל המשתמש ומיידעים את המשתמש כי יכולו לפנות אליו בהצעות שיווקיות, המשתמש מצהיר כי הינו מביע הסכמתו לכך שהחברה ו/או מי מטעמה תהיה רשאית לפנות אליו מעת לעת בהצעות שיווקיות ופרסומיות, לרבות באמצעות דיוור ישיר, הודעות SMS, דואר אלקטרוני, פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי ו/או באמצעות כל דרך תקשורת אחרת כלשהי וכי לא תהיינה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, לרבות על פי חוק הספאם סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982.

2.4.   באתר תהיה אפשרות להשאיר פרטים ראשוניים ליצירת קשר כגון טלפון ושם.

 

3.      זכויות הקניין של החברה

3.1.   כל הזכויות באתר לרבות המידע, אופן הצגת המידע, הסברים, דיאגרמות, סרטונים, טבלאות ועוד שייכות לאתר ובעליו, בין אם זכות רשומה או שבדין, לרבות עיצוב האתר, לוגו, ממשק, מבנה האתר, תוכנות, יישומים, קוד מחשב, קבצים גרפיים, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בו, הינן רכוש החברה וקניינה הרוחני.  אין להעתיק, לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי או אחר כלשהו או הפרת זכות מוקנית שבדין, בתוכן האתר או כל חלק ממנו, ללא הסכמה מוקדמת ומפורשת בכתב מהחברה. כל הפרה של האמור בסעיף זה, עלולה לגרום לתוצאה של הפרת זכויות יוצרים, זכויות סימני מסחר ו/או זכויות קניין רוחני אחרות, באופן שעלול להשית על המשתמש עונשים ו/או קנסות פלילים ו/או אזרחיים.

3.2.   כל הפרה של האמור בסעיף זה, עלולה לגרום לתוצאה של הפרת זכויות יוצרים, זכויות סימני מסחר ו/או זכויות קניין רוחני אחרות, באופן שעלול להשית על המשתמש עונשים ו/או קנסות פלילים ו/או אזרחיים ו\או תביעות משפטיות.

3.3.   המידע הוא מקורי של האתר ויכול ויהיו תוכן חיצוני ערוך ו/או לינקים שמפנים לחומר שמחוץ לאתר. כל תוכן שמוגן בקניין רוחני אין להעתיקו בפרט חומר מקורי של האתר.

3.4.   ניתן להפיץ חומר חינמי שנמצא ברשות הרבים ולשתף אותו, הכל בנוגע לחומר מקורי של בעל האתר.

3.5.   יובהר כי רישיון השימוש מאפשר אך ורק צפייה וצפייה חוזרת במידע האתר באופן אישי בעצמכם בלבד ולא יועבר לאחר בין היתר לא למטרות ייעוץ כלשהן וכן שלא להפצה מסחרית או אחרת (להלן:"רישיון השימוש"). הגישה למידע ייעשה רק על ידי בעל הרישיון השימוש המקורי. יודגש כי רישיון השימוש אינו כולל את הזכות להעתיק, להפיץ, לשנות, לשדר, להטמיע, להציג בפני הציבור ו/או לאחר שללא רישיון שימוש זהה ו/או להעמיד לציבור ו/או לקבוצת אנשים וכן כל פעולה אחרת שלא אושרה במפורש בכתב על ידי החברה.

3.6.   מנוי ו/או מנוי זמני יקבל גישה לאזור האישי אשר תתבצע באמצעות שם משתמש וסיסמה ייעודיים שיונפקו למשתמש ספציפי אשר רק לו תינתן האפשרות לצפות בתוכן. כל זאת רק לאחר ביצוע ההזמנה בהתאם לדרישות בעל האתר.

3.7.   המכשירים המותרים לכל רישיון עומד על 3  עמדות בלבד: PC, מובייל וטאבלט. כל שימוש חורג נוסף יכול ויגרום לחסימה של המשתמש ו/או כל סנקציה אחרת לשיקול דעת בעל האתר. למשתמש לא תהיה אף טענה בנושא.

3.8.   האתר שומר לעצמו את הזכות לנהל הרשאות שונות למשתמשים מסוגים שונים בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.

3.9.    החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי יכולה לבצע בדיקות מעת לעת ו/או להטיל מגבלות ו/או לשנות מגבלות קיימות על השימוש  בתנאי הרישיון כגון אך לא רק: (א) זיהוי כניסה במקביל של אותו שם משתמש משני מכשירים שונים; (ב) כניסה תדירה מכתובות IP  שונים; ו – (ג) כניסה מאזורים שאינם מזוהים על ידי הגדרות המערכת.  כל מקרה ייבחן לגופו. ככל שנחסם ו/או הוקפא רישיון השימוש ניתן ליצור קשר עם מפעילי האתר באזור יצירת  הקשר באתר.

3.10.                  לחברה שיקול דעת בלעדי באילו תנאים לשחרר את החשבון כאמור.

3.11.                  החברה שומרת לעצמה את הזכות לפתח פעילויות וכלים טכנולוגיים נוספים באתר לרבות כלי אכיפה, פיקוח ושימושיות.

 

 

4.      שינוי תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות

4.1.   החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, ובכלל זה להפסיק, להשעות ו/או לבטל, את תנאי השימוש לרבות את מדיניות הפרטיות, בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא חובת נימוק וללא חובה למסור הודעה בנדון.

4.2.   במידה והחברה תערוך שינויים בתנאי השימוש ו/או במדיניות הפרטיות, הינה רשאית להודיע על כך למשתמשים על ידי משלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני באמצעותה  פנה המשתמש  לחברה ו/או על ידי פרסום הודעה בדבר השינוי האמור באתר.

4.3.   החברה ממליצה למשתמשיה לקרוא ולהתעדכן,  מעת לעת, בתנאי השימוש.

 

5.      כללי

5.1.   לחברה הזכות לבצע מעת לעת בדיקות בגין שימוש על פי הרישיון שניתן. הבדיקה יכול ותכלול בין היתר בדיקת IP  של המשתמש ואת המיקומים מהם מתבצע גישה לחשבון תחת אותם פרטי גישה למערכת.

5.2.       כותרות הסעיפים נועדו לצרכי נוחות והתמצאות בלבד, ולא יעשה בהן כל שימוש לפרשנות תנאי השימוש.

5.3.       כל זכות, סעד ו/או תרופה של החברה על פי תנאי שימוש אלו זה לא יגרעו מכל זכות, סעד ו/או תרופה אחרים של החברה.

5.4.       גובה הנזק בו תחוב החברה בכל מקרה שהוא לפי תקנון זה מוגבל עד 200 ₪.

5.5.       תנאי שימוש אלו אינם מהווים חוזה לטובת צד שלישי והוא לא מקנה כל זכות לצד שלישי כלשהו.

5.6.       שום ויתור, הימנעות מפעולה או מתן ארכה הניתנים על ידי החברה לא יחשבו כויתור על זכויותיה על פי תנאי שימוש אלו ו/או על פי כל דין, ולא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה  גזירה שווה לכל מקרה אחר, ולא יפגעו בזכותה של החברה לממש את זכויותיה בכל עת, ולא תשמע כל טענה בדבר ויתור או השהייה.

5.7.       הדין החל על הפעולות באתר ועל תנאי שימוש אלה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות ייחודית ובלעדית לדון בכל תביעה ו/או בקשה העשויה להיות מוגשת בקשר לתנאי שימוש אלו נתונה לבית משפט בתל- אביב המוסמך לפי העניין.

5.8.       לחברה הזכות הבלעדית לשנות את תוכניות ו/או מוצרי החברה לרבות אי מתן אפשרות להזמין מנוי זמני ו/או מנוי נסיוני מכל סוג שהוא אך לא רק. הכל לשיקול דעת הבלעדי של החברה.

5.9.      החברה אינה מתחייבת לתת גישה לפרק זמן בלי מוגבל ו/או לפרק זמן כלשהו.

5.10.    חוסר התקפות של אחד או יותר מתנאי שימוש אלו לא תשפיע על תקפות תנאי שימוש אלו בכללותם. תנאי שאינו תקף או שלא ניתן לאוכפו יוחלף בתנאי תקף אשר יהיה קרוב ביותר לתנאי המקורי שאותו הוא מחליף, עד כמה שניתן על פי החוק.

5.11.    יובהר כי הגדרות המונחים בתקנון זה לא ישפיעו על פרשנות המהותית בפרט הגדרת ע.פ/ע.מ כחברה לצורך הנוחות בלבד אם בכלל.

5.12.    הפסקת מנויים ו/או ביטול הזמנות תיעשה בהתאם לחוק הגנת הצרכן והדין.